Wednesday, 8 March 2017

10 TAHUN BERSAMA CIKPUTIHSudah 10 tahun penulis menggunakan cikputih yang ini. 10 tahun yang penuh cabaran. Ada senang ada shushah. Kabi kushi Kabi gam. Kadang-kadang gumbira, kadang-kadang sedih.

Blog bukanlah hakmilik kekal.
House Fly