Saturday, 1 April 2017

pƎ┴ISIΛƎɹ I∀S∀W ∀˥∀∩ʞ I˥S∀ פN∀ɹO פN∩ԀW∀ʞ | THIS IS APRIL FOOL

DISCLAIMER: Semalam, 1hb April 2017, penulis letak entri ini sebagai terbalik hanya gurauan semata-mata. Penulis memohon maaf sekiranya ada pembaca yang tercedera akibat terteleng kepala ketika membaca entri ini. Untuk baca entri versi normal, sila merinding di SINI.˙lɐʞǝʞ ʞᴉlᴉɯʞɐɥ ɥɐluɐʞnq ƃolq

 ˙INIS ᴉp ᴉʇuɐunʞᴉs ɐlᴉs 'ᴉɐsɐW ɐlɐnʞ ᴉp ᄅɥɐƃuǝʇᴉp ʇᴉdǝsɹǝʇ lᴉɔuɐʞ ɐɯɐl ᴉɹʇuǝ ɐɔɐqɯǝɯ ʞnʇu∩

 ˙ᴉɐsɐW ɐlɐnʞ ᴉɐʇuɐd ǝʞ uɐᴉɹɐlɹǝq ɥɐlǝʇ ʞᴉlᴉɔ ɥɐɔoq ƃuɐuɐl ʞɐuɐ uɐƃuǝp ɐɯɐs-ɐɯɐsɹǝq sᴉlnuǝd 'ᴉpɐʇ ƃuɐʇǝԀ

Untuk baca terbalik, tekan "CTRL - ALT - Down Arrow!"
House Fly