Tuesday, 2 May 2017

SELAMAT PAGI KUANTAN

Sungai Kuantan sunrise this morning | Negeri Pahang 2017 

Selamat Hari Pekerja.
Selamat Hari Buruh.

Majulah Sukan untuk Negara.

Blog bukanlah hakmilik kekal.

4 comments:

wak kaca wak cermin,
Lepas baca harap komen. OTLalat

House Fly